EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ Й ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Т. Є. Проненко

Назад

УДК: 658.003.13

Т. Є. Проненко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ Й ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

У статті визначено поняття "ефективність управлінської праці". З'ясовано головні завдання дослідження процесу управління. Розкрито визначення критеріїв ефективності або успішності управління. Сформульовано принципи, що дозволяють визначити ефективність праці керівника. Згруповано чотири групи показників оцінки ефективності управлінської діяльності менеджера сільськогосподарського підприємства.

T. Pronenko

EFFICIENCYF ACCEPTANCE AND ESTIMATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT

Summary

A concept "efficiency of administrative labour" is certain in the article. The main tasks of research to the management process are found out. Determination of criteria of efficiency or management success is exposed. Principles that allow to define efficiency of labour of leader. Four groups of indexes of estimation of efficiency of administrative activity of manager of agricultural enterprise are grouped.

№ 10 2016, стор. 53 - 55

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

Т. Є. Проненко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Pronenko

aspіrant Department of management and low, DSAEU

Як цитувати статтю

Проненко Т. Є. Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту. Агросвіт. 2016. № 10. С. 53–55.

Pronenko, T. (2016), “Efficiencyf acceptance and estimation of administrative decisions is in the system of management”, Agrosvit, vol. 10, pp. 53–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.