EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЛЕУСТРІЙ — ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
А. С. Попов

Назад

УДК: 332.37:63

А. С. Попов

ЗЕМЛЕУСТРІЙ — ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Існуюча в Україні фрагментація земель сільськогосподарського призначення обумовлює необхідність у проведенні консолідації земель, але законодавча база щодо регулювання цього процесу на сьогодні відсутня. Метою статті є встановлення можливості використання землеустрою як основного механізму проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення. Визначено, що консолідація земель сільськогосподарського призначення — це сукупність заходів з землеустрою щодо формування земельних ділянок і сільськогосподарського землеустрою. У статті надається характеристика кожного з цих компонентів і наголошується, що землеустрій виступає основним і єдиним можливим механізмом реалізації консолідації земель. Розглянуто питання добровільного та примусового проведення заходів із землеустрою. Проведений аналіз документації з землеустрою щодо формування земельних ділянок показав необхідність запровадження нового виду землевпорядної документації, а саме: проекту землеустрою з перерозподілу земельних ділянок. Автор наводить власне розуміння перерозподілу земель та її роль при проведенні консолідації земельних ділянок. Встановлено, що правової бази у сфері землеустрою недостатньо для організації та реалізації консолідації земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а тому існує потреба у прийнятті спеціального закону щодо консолідації земель.

A. Popov

LAND READJUSTMENT — THE BASIC INSTRUMENT OF PROVIDING OF THE AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION

Summary

The current agricultural land fragmentation in Ukraine determines the necessity for the implementation of the land consolidation, but the legislative framework for the regulation of this process is missing for today. The main purpose of the article is to establish the possibility of using the land readjustment as the main instrument for the agricultural land consolidation. It has been found out that the agricultural land consolidation is consisting of land readjustment measures concerning the formation of land parcels and the agrarian physical planning. The article is provided the characteristics of each of these measures and noted that land readjustment is the main and the only possible instrument for the implementation of land consolidation. The issues of voluntary and compulsory land readjustment are described. The analysis of the land readjustment documentation regarding the formation of land parcels has showed the need to introduce a new type of land document such as land readjustment project concerning land reallotment. The author gives its own understanding of land reallotment and the role of this procedure during the land consolidation. This paper has identified that the current legal framework of land readjustment is not enough for the development and implementation of the agricultural land consolidation for the commercial agricultural production. Therefore, there is a need for adopting a special law on the land consolidation.

№ 10 2016, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 1283

Відомості про авторів

А. С. Попов

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

A. Popov

Ph.D. in Economics, docent, Associate professor of Land Management and Cadastre Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

Як цитувати статтю

Попов А. С. Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2016. № 10. С. 12–16.

Popov, A. (2016), “Land readjustment — the basic instrument of providing of the agricultural land consolidation”, Agrosvit, vol. 10, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.