EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
З. В. Колос

Назад

УДК: 339.146

З. В. Колос

ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Збутова політика сільськогосподарського підприємства являє собою заходи щодо визначення асортименту виробництва продукції, ціноутворення, забезпечення попиту й характеризує комплекс дій спрямованих на реалізацію виробленої продукції. Саме збут продукції в умовах монополізованого ринку посередницькими та переробними підприємствами, які диктують закупівельні ціни, є найбільш складним процесом для сільськогосподарських товаровиробників. Подальше поглиблення економічних реформ, формування маркетингових та збутових кооперативів й зосередження зусиль на просуванні продукції як усередині країни, так і за її межами дозволить сільськогосподарським виробникам збільшити доходи від реалізації та підвищити прибутковість виробництва в складних економічних умовах. Це зумовлює актуальність дослідження проблеми ефективного просування продукції на ринку сільськогосподарськими підприємствами у процесі їх господарської діяльності.

Z. Colos

THE PROBLEMS OF SALES ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Sales policy of agricultural enterprise constitutes the measures in relation to determination of the range of production, pricing, providing demand and describes a set of actions aimed at implementing the products. The sale of products in terms of monopolized market by intermediary and processing companies that dictate the purchase price is the most difficult process for agricultural producers. Further deepening of economic reforms, formation of marketing and sales cooperatives and focusing on the products promoting, both inside and outside the country, allow the agricultural producers to increase revenues from sales and increase profitability of production in a challenging economic environment. This causes the relevance of the study of the problem of products effective promotion on the market by agricultural enterprises in the course of their economic activity.

№ 10 2016, стор. 8 - 11

Кількість переглядів: 1184

Відомості про авторів

З. В. Колос

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України " Бережанський агротехнічний інститут"

Z. Colos

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Колос З. В. Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 10. С. 8–11.

Colos, Z. (2016), “The problems of sales activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 10, pp. 8–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.