EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
І. С. Гурська, І. О. Федуняк

Назад

УДК: 336.72

І. С. Гурська, І. О. Федуняк

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку молочного скотарства у Тернопільській області. Проведено аналіз поголів'я корів, обсягів виробництва молока та середніх надоїв молока на одну корову у динаміці в розрізі категорій господарств. Визначено сукупність факторів, що впливають на розвиток галузі молочного скотарства регіону.
Розглянуто передумови створення молочарських кооперативів на регіональному рівні. Встановлено, що створивши обслуговуючі кооперативи, виробники молока вирішили б стратегічні задачі щодо перспектив розвитку молочного скотарства.
На основі проведених наукових досліджень розроблено схему взаємозв'язків між різними учасниками ринку молока. Доведено, що важливим напрямом покращення економічних умов розвитку молочного скотарства може стати часткове відшкодування державою основних витрат на будівництво та реконструкцію молочних комплексів після їх введення в експлуатацію, насамперед на умовах фінансового лізингу.

I. Hurska, I. Feduniak

FUTURE DEVELOPMENT OF BREAST IN TERNOPIL REGION

Summary

The major trends of dairy farming in the Ternopil region was analyzed in the article. Was analyzed the number of cows, milk production and average milk production per cow in the dynamics by class households. Set of factors that influence the development of dairy industry in the region was defined.
The preconditions creation of milk cooperatives was considered at the regional level. Was established if create cooperatives service, milk producers have decided to strategic tasks regarding the development of dairy farming.
Based on the conducted scientific research schemed of relationships between market participants milk were research. It is proved that an important direction to improve the economic conditions of dairy can be a partial state compensation fixed costs for construction and renovation of dairy facilities after commissioning, especially in terms of financial leasing.

№ 10 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

I. Hurska

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"


І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережаський агротехнічний інститут"

I. Feduniak

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Гурська І. С., Федуняк І. О. Перспективи розвитку молочної галузі в тернопільській області. Агросвіт. 2016. № 10. С. 3–7.

Hurska, I. and Feduniak, I. (2016), “Future development of breast in ternopil region”, Agrosvit, vol. 10, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.