EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
І. Ю. Салькова, А. С. Гловюк, О. П. Олексієнко

Назад

УДК: 338.432:339.92

І. Ю. Салькова, А. С. Гловюк, О. П. Олексієнко

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Розглянуто основні заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції. Досліджено вплив зони вільної торгівлі з ЄС на розвиток АПК. Охарактеризовано критерії, яким має відповідати агропромисловий комплекс в умовах євроінтеграції. Наведено необхідні напрями для створення сучасного конкурентоспроможного агропромислового комплексу. Визначено завдання, що мають вирішити органи державної влади для розвитку сільського господарства. Запропоновано основні законодавчі ініціативи, необхідні для процесу євроінтеграції та імплементації положень угоди про асоціацію України з ЄС в АПК. Наведено основні функції, що має виконати Міністерство аграрної політики та продовольства України для координації дій українських аграріїв. Наведено процес євроінтеграції та імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в АПК.

I. Salkova, A. Glovyuk, О. Oleksiienko

MEASURES TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

Reviewed the basic measures to ensure the development of agriculture in terms of European integration. We investigated influence of the free trade zone with the EU on agriculture development. Characterized criteria to be met by agriculture in terms of European integration. Showed the necessary directions to create a modern and competitive agriculture. Identified task what to should public authorities decide for agricultural development. Offered a major legislative initiatives necessary for the process of European integration and implementation of the Ukraine Association Agreement with the EU in agriculture. Showed the basic functions that must comply Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine for the coordinate Ukrainian farmers. Directed European integration process and the implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine in agriculture.

№ 9 2016, стор. 45 - 50

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of Economics and Analysis, Vinn'ytsia National Agrarian University


А. С. Гловюк

студентка економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет

A. Glovyuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University


О. П. Олексієнко

студентка факультету менеджменту та права, Вінницький національний аграрний університет

О. Oleksiienko

student of the Faculty of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Салькова І. Ю., Гловюк А. С., Олексієнко О. П. Заходи щодо забезпечення розвитку апк України в умовах євроінтеграції . Агросвіт. 2016. № 9. С. 45–50.

Salkova, I., Glovyuk, A. and Oleksiienko, О. (2016), “Measures to ensure the development of agriculture of Ukraine in terms of european integration”, Agrosvit, vol. 9, pp. 45–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.