EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ
Є. Ю. Маркова

Назад

УДК: 338.36:652.8

Є. Ю. Маркова

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Під конкурентоспроможністю галузі пропонується розуміти: відображаючу специфіку конкретної галузі динамічна властивість, яка грунтується на конкурентних перевагах складових її підприємств, регіону базування і галузевих інститутів управління, що виражається в її здатності брати участь у конкурентній боротьбі з аналогічними галузями інших регіонів. Таким чином, у рамках регіонально-галузевого підходу при оцінюванні конкурентоспроможності між собою порівнюються галузі різних регіонів, а результуючим показником міжрегіональних порівнянь стає частка галузі у валовому регіональному продукті.

E. Markova

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

Summary

In the field of competitiveness proposed to understand, reflecting the specificity of a particular industry dynamic property, based on the competitive advantages of its constituent companies of the region and industry-based institutions of governance, reflected in its ability to participate in the competition with similar industries in other regions. Thus, as part of regional-sectoral approach in assessing the competitiveness of the industry compared with each other in different regions and interregional comparisons resulting index is the share of industry in the gross regional product.

№ 9 2016, стор. 39 - 44

Кількість переглядів: 658

Відомості про авторів

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

E. Markova

Ph.D, ResearcherKharkiv National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko, Kharkiv

Як цитувати статтю

Маркова Є. Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі . Агросвіт. 2016. № 9. С. 39–44.

Markova, E. (2016), “Improving the competitiveness of enterprises fishing industry”, Agrosvit, vol. 9, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.