EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Т. О. Нікітченко

Назад

УДК: 330.34:631.11

Т. О. Нікітченко

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Для виживання та забезпечення стабільного розвитку підприємству необхідно ставати кращим за конкурентів, що залежить від можливості підприємства раціонально використовувати наявний потенціал та приймати адекватні управлінські рішення. В теперішній час основними проблемами діяльності сільськогосподарських підприємств є застаріла матеріально-технічна база, недостатність обігових коштів, недосяжність кредитних ресурсів.
У статті розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Київської області. Виявлено тенденції нарощування потужностей виробництва продукції рослинництва, зростання вартості валової продукції та зменшення збиткових підприємств. Поряд з цим спостерігаються негативні тенденції соціального розвитку: зменшення частки сільського населення, низька заробітна плата, недостатній розвиток інфраструктури села, безробіття.

T. Nikitchenko

THE STATE AND TRENDS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KYIV REGION

Summary

The organization need to be better than the competition in order to survive and ensure the stable development. It depends on the capabilities of the enterprise efficiently manage available resources and make appropriate management decisions. Agricultural enterprises are faced with such basic problems as old technical base, lack of working capital, inaccessibility of credit resources.
In this article analyzed the activity of the agricultural enterprises of Kyiv region. Revealed positive trends in crop development, the growth of gross value of production and reduction of loss-making enterprises. Along with this, there is a negative trend of social development: reduction of the rural population, low wages, lack of development of rural infrastructure unemployment.

№ 8 2016, стор. 57 - 60

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

Т. О. Нікітченко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Nikitchenko

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Нікітченко Т. О. Стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств київської області. Агросвіт. 2016. № 8. С. 57–60.

Nikitchenko, T. (2016), “The state and trends of the agricultural enterprises of kyiv region”, Agrosvit, vol. 8, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.