EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Є. І. Богуславський, О. В. Горяник

Назад

УДК: 338.33

Є. І. Богуславський, О. В. Горяник

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стратегії диверсифікації сільськогосподарського виробництва. Розглянуто теоретичні та методичні засади формування і реалізації цієї стратегії на аграрних підприємствах. У статті досліджено підходи та принципи диверсифікації сільськогосподарського виробництва. Виявлено основні проблеми диверсифікації виробництва даної галузі . Обгрунтовано підхід до проведення диверсифікації задля підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано можливість розвитку середовища сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. Розглянуто основні напрями диверсифікації для підприємств сільськогосподарської галузі. Проаналізовано їх ефективність на прикладі діяльності фермерського господарства "Альфа". На основі проведеного аналізу обгрунтовано шляхи удосконалення розвитку аграрної галузі в сучасних умовах.

E. Bohuslavskiy, O. Goryanik

DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article investigates the strategy of diversification of agricultural production. The theoretical and methodological principles of formation and implementation of the strategy for agricultural enterprises. In the article the approaches and principles of diversification of agricultural production. The basic problem of diversification of the industry. Justified approach to diversification to improve the efficiency of agricultural production. The possibility of protection of agricultural production in the modern world. The main directions for diversification of agricultural sector enterprises. Analyzed their effectiveness on the example of the farm "Alpha". Based on the analysis of reasonable ways to improve the agricultural sector in the modern world.

№ 8 2016, стор. 40 - 47

Кількість переглядів: 1071

Відомості про авторів

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

E. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets Kharkiv National Economic University, Kharkiv


О. В. Горяник

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

O. Goryanik

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Богуславський Є. І., Горяник О. В. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. 2016. № 8. С. 40–47.

Bohuslavskiy, E. and Goryanik, O. (2016), “Diversification of agricultural production”, Agrosvit, vol. 8, pp. 40–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.