EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
С. І. Тодорюк, Н. Я. Кутаренко

Назад

УДК: [338.43:631.147]:502.131.1(477)

С. І. Тодорюк, Н. Я. Кутаренко

ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто особливості базових детермінант сталого розвитку та окреслено переваги від впровадження вітчизняного органічного сільського господарства з позицій переходу на модель сталого розвитку аграрних підприємств.

S. Todoriuk, N. Kutarenko

SUSTAINABLE DEVELOPMENTDETERMINANTS IN ORGANIC FARMING OF UKRAINE

Summary

The article analyses the features of the basic determinants of sustainable development and outlines the benefits of the introduction of domestic organic farming from the position of passage to a model of sustainable development of agricultural enterprises.

№ 8 2016, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Todoriuk

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University


Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

N. Kutarenko

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

Як цитувати статтю

Тодорюк С. І., Кутаренко Н. Я. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України. Агросвіт. 2016. № 8. С. 34–39.

Todoriuk, S. and Kutarenko, N. (2016), “Sustainable developmentdeterminants in organic farming of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.