EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. Д. Михайлова, О. К. Костенко

Назад

УДК: 338

М. Д. Михайлова, О. К. Костенко

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена екологічному менеджменту як ефективній системі управління промисловими підприємствами з точки зору їх екологічної безпечності для навколишнього середовища. Визначено сутність даної системи, виходячи з трактування у наукових джерелах. Розглянуто основні міжнародні екологічні стандарти. Виявлено основні позитивні та негативні аспекти впровадження системи екологічного менеджменту на промислових підприємствах. Встановлено, що необхідним є створення сприятливих економічних умов у країні як передумови для запровадження ефективної системи екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах.

M. Mykhailova, O. Kostenko

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND CERTIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the environmental management as an effective management system industry in terms of environmental safety for the environment. There is determined the essence of the system, based on the interpretation of academic sources. There is considered the main international environmental standards. There is identified the basic positive and negative aspects of the implementation of environmental management systems in the industrial enterprises. Established that it is necessary to create favorable economic conditions in Ukraine as a prerequisite for effective implementation of environmental management systems at domestic enterprises.

№ 7 2016, стор. 57 - 60

Кількість переглядів: 1220

Відомості про авторів

М. Д. Михайлова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

M. Mykhailova

student, Donetsk National University, Vinnytsa


О. К. Костенко

к. е. н., старший викладач кафедри "Облік, аналіз та аудит", Донецький національний університет, м. Вінниця

O. Kostenko

Ph. D., Senior Lecturer of department of "Accounting, analysis and audit", Donetsk National University, Vinnytsa

Як цитувати статтю

Михайлова М. Д., Костенко О. К. Переваги та недоліки впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації на промислових підприємствах. Агросвіт. 2016. № 7. С. 57–60.

Mykhailova, M. and Kostenko, O. (2016), “Advantages and disadvantages of the implementation of environmental management systems and certification in industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.