EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. Л. Діченко

Назад

УДК: 658.8.631.11

А. Л. Діченко

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, розкрито механізми їх впливу на маркетинг, відповідно до складових елементів маркетингової товарної політики. Проаналізовано особливості формування та реалізації маркетингової товарної політики в аграрному секторі України, зокрема, в сільськогосподарських підприємствах. Вперше визначено поняття "маркетингова товарна політика" в контексті аграрного сектору та виробництва продукції в АПК, виокремлено особливості планування, просування на ринок та реалізації даної продукції. В статті автор конкретизує фактори та умови впливу на сільськогосподарську продукцію за розмежуванням на макро-, міді- та мікросередовище виробництва і реалізації аграрної продукції та проведено глибокий аналіз системи формування маркетингової товарної політики у відповідності до її складових елементів.

A. Dichenko

CONDITIONS FOR MARKETING PRODUCT POLICY FORMATION IN AGRICULTURAL COMPANIES

Summary

In the article the conditions of the marketing commodity policy farms reveals the mechanisms of their impact on marketing, according to the constituent elements of marketing commodity policy. The features of the formation and implementation of marketing commodity policy in the agrarian sector of Ukraine, including in agricultural enterprises. For the first time defined the term "marketing product policy" in the context of the agricultural sector and production in agriculture, singled features planning, market promotion and sale of these products. In the article the author elaborates factors and conditions influence the differentiation of agricultural products at the macro, copper and microenvironment production and sale of agricultural products and conducted a deep analysis of the formation of a marketing commodity policy in accordance with its components.

№ 7 2016, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 1174

Відомості про авторів

А. Л. Діченко

аспірант, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі, НУБіП України, м. Київ

A. Dichenko

graduate student of department of the marketing and international trade, NULES of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Діченко А. Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств . Агросвіт. 2016. № 7. С. 39–43.

Dichenko, A. (2016), “Conditions for marketing product policy formation in agricultural companies”, Agrosvit, vol. 7, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.