EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТИВІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. Є. Зарічук

Назад

УДК: 332.8

О. Є. Зарічук

АКТИВІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено вплив активізації житлового будівництва у сільській місцевості на розвиток відповідних територій. Встановлено, що житлове будівництво позитивно впливає на розвиток всіх видів ресурсного потенціалу. Поєднуючи в собі функції економічного мультиплікатора та акселератора, активізація житлового будівництва створює умови для виникнення надкумулятивного процесу в економіці, тим самим сприяючи її розвитку. В статті обгрунтовується припущення щодо досягнення значно більшого економічного та соціального ефекту на розвиток відповідних територій при реалізації проектів житлового будівництва у сільській місцевості у порівнянні з містами. Ринок житлового будівництва розглядається в якості локомотива позасільськогосподарського розвитку українського села та основи його соціально-економічного відродження. Констатується значний потенціал залучення інвестицій приватних домогосподарств у сферу житлового будівництва, виражений у відкладеному попиті на власне нове житло, втім, обмежене відсутністю необхідних організаційно-економічних механізмів задоволення вказаного попиту. Акцентується увага на важливості пошуку та реалізації організаційно-економічних заходів з активізації платоспроможного попиту домогосподарств на будівництво власного житла як бази для стимулювання первинного ринку нерухомості та створення додаткової точки зростання сільських територій, забезпечення їх багатофункціонального розвитку.

O. Zarichuk

INTENSIFICATION OF HOUSE-BUILDING AS A FACTOR OF RURAL MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT

Summary

In the article influence intensification of house-building in rural areas on countryside development was studies. The house-building has a positive affect on all kinds of resources potential was determined. Combining the functions of economic multiplier and accelerator, intensification of house-building sets up the conditions for beginnings of cumulative process effect in economics thus promote the development of it. In the article were justified the assumptions to achieve much higher economics and social result on countryside development when we incartare the projects of house-building in countryside compare with house-building in cities. The market of house-building is considered as a locomotive of Ukrainian village not agricultural development, and as foundation of it socio-economic upturn. Considerable potential in private investment formation of house-building is marked pent-up demand on private new house was established, but limited absence of necessary economic-organizing means for demand satisfaction. The importance of economic-organizing searching and realization on activation solvable demand for private building as foundation for stimulation of initial housing market and creation additional growing-point countryside, maintenance of it development was focused.

№ 7 2016, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

О. Є. Зарічук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Zarichuk

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian Univirsity

Як цитувати статтю

Зарічук О. Є. Активізація житлового будівництва як чинник багатофункціонального розвитку сільських територій. Агросвіт. 2016. № 7. С. 32–38.

Zarichuk, O. (2016), “Intensification of house-building as a factor of rural multifunctional development”, Agrosvit, vol. 7, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.