EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ
Р. Б. Таратула

Назад

УДК: 502.33: 332.2

Р. Б. Таратула

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ

Анотація

Проаналізовано світовий досвід організації земельно-кадастрової системи. Згруповано чинники розвитку земельно-кадастрової системи за юридичними, технічними та економічними напрямами. Визначено, що в Україні значною проблемою є процес реєстрації інформації про земельні ресурси, права власності, використання та оцінку земель у складі земельно-кадастрової системи. Запропоновано використовувати інформацію для побудови планів використання земель, що забезпечить збалансований розвиток земельних відносин із мінімізацією рівня забруднення довкілля.

R. Taratula

FOREIGN EXPERIENCE OF CADASTRE SYSTEMS

Summary

Analyzed the international experience of the land cadastre system. Grouped factors of land cadastre system for the legal, technical and economic fields. Determined that in Ukraine major problem is the registration of information about land, ownership, use and assessment of lands in the land cadastre system. A use information to build land-use plans that will ensure sustainable development of land relations with minimization of environmental pollution.

№ 7 2016, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

Р. Б. Таратула

к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

R. Taratula

Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Таратула Р. Б. Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем. Агросвіт. 2016. № 7. С. 17–21.

Taratula, R. (2016), “Foreign experience of cadastre systems”, Agrosvit, vol. 7, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.