EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Т. А. Ковальчук

Назад

УДК: 338. 432: 633. 6

Т. А. Ковальчук

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті розглядаються проблеми обліку витрат бурякоцукрового виробництва з врахуванням організаційно-технологічних особливостей підприємства. Висвітлюються питання недосконалості класифікації витрат та конкретизовано номенклатуру калькуляційних статей цукрового виробництва. За даними дослідження запропоновано класифікацію витрат щодо особливостей бурякоцукрового виробництва. Розглянуто організаційно-технологічний механізм функціонування бурякоцукрового виробництва, який характеризується складом його учасників і економічними відносинами, які складаються між постачальниками цукрових буряків, цукровими підприємствами і споживачами цукру. Функціонування таких інтегрованих формувань дозволить об'єднати в єдину систему виробництво, зберігання, переробку і реалізацію цукрових буряків та продуктів його переробки, більш завантажити виробничі потужності, забезпечити конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.

T. Kovalchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF COSTS FOR THE PRODUCTION OF SUGAR BEET ENTERPRISES

Summary

In the article deals with the problems of cost accounting beet sugar production with organizational and technological features of the company. The issue of classification of costs imperfections and articles specified range calculation of sugar production. According to research classification of expenditure on sugar beet production features. We consider organizational and technological mechanism of functioning of sugar beet production, which is characterized by the composition of the participants and economic relations that develop between suppliers of sugar beet, sugar companies and consumers of sugar. The functioning of the integrated units will merge into a single system production, storage, processing and sale of sugar beet and its products, a load capacities and ensure competitiveness on the international market.

№ 6 2016, стор. 73 - 79

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

Т. А. Ковальчук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Kovalchuk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Ковальчук Т. А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва. Агросвіт. 2016. № 6. С. 73–79.

Kovalchuk, T. (2016), “Methodological approaches to classification of costs for the production of sugar beet enterprises”, Agrosvit, vol. 6, pp. 73–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.