EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ У РИНКОВИХ УМОВАХ
О. М. Лихогруд

Назад

УДК: 322.2

О. М. Лихогруд

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТОБУДІВНИХ СИСТЕМ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Анотація

У статті проведено аналіз поняття цінності земельних ресурсів містобудівних систем на основі вивчення впливу функцій міських населених пунктів на вартість земель. Досліджено процес розселення як історичної форми територіальної організації життя населення. Визначено види міської діяльності, що показують їх роль у розвитку кожного міста. Розкрито поняття "функції міста", які характеризують місто, виправдовують його існування і розвиток, забезпечують необхідні ресурси для життя в ньому. Визначено ознаки щодо класифікації населених пунктів, які так чи інакше можуть вплинути на вартість земель населених пунктів. Запропоновано класифікацію факторів, які впливають на вартість майна в населених пунктах. Узагальнено, що норми і правила розвитку міст встановлюються міським співтовариством у процесі нормативно-правового регулювання містобудівної діяльності та їх земельно-господарського устрою.

О. Lykhogrud

SCIENTIFIC APPROACHES FOR DETERMINATION VALUES OF LAND RESOURCES URBAN DEVELOPMENT SYSTEMS IN MARKET CONDITIONS

Summary

In the article concept of the value of urban land resources based on the study of influence functions of urban settlements in the cost of land is analyzed. The process of settling a historical form of territorial organization of the population is researched. The types of city showing their role in the development of each city are determined. The concept of "city functions" that characterize the city to justify its existence and development, provide necessary resources to live in it is solved. Features of the classification of settlements that somehow can affect the value of land settlements are determined. The classification of the factors that affect the value of assets in settlements is offered. Rules and regulations are established urban development urban community in the process of regulation of urban development and land and business organization are summarized.

№ 6 2016, стор. 62 - 67

Кількість переглядів: 912

Відомості про авторів

О. М. Лихогруд

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Lykhogrud

postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Лихогруд О. М. Наукові підходи до визначення цінності земельних ресурсів містобудівних систем у ринкових умовах. Агросвіт. 2016. № 6. С. 62–67.

Lykhogrud, О. (2016), “Scientific approaches for determination values of land resources urban development systems in market conditions”, Agrosvit, vol. 6, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.