EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ
М. С. Данилишин

Назад

УДК: 338.43:620.952:664.121

М. С. Данилишин

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

Анотація

У статті проаналізовано виробництво біоетанолу в світі і, зокрема, в країнах Європейського союзу та можливості запозичення зарубіжного досвіду для України. Адже найважливішим чинником, що зумовлює виробництво біоетанолу з цукрових буряків в Україні, є потреба у відродженні бурякоцукрового комплексу в умовах відсутності доступу на зовнішні ринку цукру та залежності від імпорту паливних енергоносіїв. Для стабілізації роботи галузі потрібно запровадити виробництво біоетанолу на бурякоцукрових підприємствах. Тому визначено першочергові заходи щодо розвитку виробництва біопалива в нашій країні та шляхи налагодження роботи цукрового заводу по виробництву цукру та біопалива. Розкрито основні проблеми виробництва біопалива в Україні та проаналізовано розвиток виробництва. Визначено виробничі потужності та напрямки розвитку біопалива, обгрунтовано особливості формування виробництва біопалива в Україні.

M. Danylyshyn

THE EUROPEAN EXPERIENCE OF BIOETHANOL FROM SUGAR BEET PRODUCTION IN A SUGAR PLANT

Summary

The article analyzes the production of bioethanol in the world, particularly in the European Union and the possibility of borrowing foreign experience for Ukraine. After all, the most important factor that determines the production of bioethanol from sugar beet in Ukraine, there is a need for revival of sugar beet complex in the absence of access to external sugar market and dependence on imported fuel energy. To stabilize the industry must introduce bioethanol production to sugar beet plants. So determined priority measures for development of biofuels in the country and ways of setting up a sugar factory in the production of sugar and biofuels. The basic problem of biofuel production in Ukraine, and analyzes the development of production. Defined capacities and directions of development of biofuels, especially the formation of reasonably biofuel production in Ukraine.

№ 6 2016, стор. 52 - 56

Кількість переглядів: 1035

Відомості про авторів

М. С. Данилишин

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Danylyshyn

postgraduate, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

Як цитувати статтю

Данилишин М. С. Європейський досвід виробництва біоетанолу з цукрових буряків в умовах цукрового заводу. Агросвіт. 2016. № 6. С. 52–56.

Danylyshyn, M. (2016), “The european experience of bioethanol from sugar beet production in a sugar plant”, Agrosvit, vol. 6, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.