EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. О. Федуняк, І. С. Гурська

Назад

УДК: 647.21:338.43

І. О. Федуняк, І. С. Гурська

РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано стан сільських домогосподарств в умовах економічних і фінансових викликів, наведено результати їх господарювання. Оскільки економіка працює завдяки домогосподарствам і заради них, останні виступають основними споживачами кінцевої продукції. Саме для них виготовляються предмети споживання, які задовольняють потреби людини.
Визначено, що відсутність державних стимулів щодо розвитку переробної галузі такої сільськогосподарської продукції, як картопля, овочі, плоди і ягоди призвели до розбалансування оптимального співвідношення попиту і пропозиції. Це призвело до згортання вирощування цих сільськогосподарських культур підприємствами. Сталося переміщення левових часткою обсягів виробництва в господарства населення, що зумовило їх дрібнотоварний характер.
Зроблено наголос на тому, що виробництво більшості сільськогосподарської продукції в даний час у домогосподарствах є наслідком не їх високої ефективності, а критичного стану переважної більшості сільськогосподарських підприємств інших типів господарювання. Домогосподарства сьогодні є найбільш масовою, динамічною і гнучкою формою господарювання. Вони демонструють пристосовність до складних економічних умов.
Визначено основні напрями розвитку домогосподарств населення, в першу чергу за рахунок їх кооперування, надання державних субсидій та кредитування.

І. Feduniak, I. Hurska

THE ROLE OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

A current condition of rural households under economic and financial challenges has been analyzed, and their economic results have been demonstrated, since any economy works through the households and for the households' sake. They act as the main consumers of end-use products; and all the consuming articles, satisfying human needs, are manufactured exactly for them.
The decline in cultivating of potatoes, vegetables and berries has been defined. It was caused by the absence of state stimuli related to the development of processing industry for these products, and as a result, by unbalance between optimal demand and supply correlation. The lion's share of their production volumes has been shifted to the individual households, which stipulated a small-scale nature of cultivation.
An emphasis was made, that individual households output nowadays the majority of agricultural products, and that is not the result of their high efficiency, but the outcome of the critical condition of the prevailing majority of agricultural enterprises. Nowadays, households are the most mass, dynamic and flexible management form. They demonstrate high adaptation to the hard economic conditions.
The vectors of household development have been outlined: first of all, by means of cooperation and state subsidies granting.

№ 6 2016, стор. 8 - 11

Кількість переглядів: 1077

Відомості про авторів

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. Feduniak

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"


І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

I. Hurska

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Федуняк І. О., Гурська І. С. Роль сільських домогосподарств у розвитку економіки України. Агросвіт. 2016. № 6. С. 8–11.

Feduniak, І. and Hurska, I. (2016), “The role of agricultural households in economic development of Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 8–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.