EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ БІРЖОВИХ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
А. І. Масло

Назад

УДК: 336:761

А. І. Масло

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ БІРЖОВИХ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Анотація

У статті розглянуто основні фактори фундаментального аналізу. Досліджено особливості впливу фундаментальних факторів на біржове ціноутворення. Розглянуто циклічність ціноутворення на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Охарактеризовано етапи довгострокової циклічності ціноутворення та їх характерні ознаки. Визначено важливу роль попиту на світовому ринку сільськогосподарської продукції нині. Встановлено зміни структури попиту країн азійського регіону через зростання купівельної спроможності. Проведено аналіз зміни посівних площ основних зернових та олійних культур у світі. Особливу увагу приділено основним фундаментальним факторам макроекономічного рівня, які в сучасних умовах мають значний вплив на світове ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Встановлено важливість здійснення фундаментального аналізу на вітчизняному аграрному ринку.

A. Maslo

INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF WORLD COMMODITY EXCHANGE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

The article describes the main factors of fundamental analysis. The main features of the fundamental factors impact in the futures pricing investigated. Cyclical pricing on the world agricultural market were considered. The stages of long-term cyclical pricing and their characteristic features were considered. The role of demand in the global agricultural market today defined. The changes of the structure of demand growth in the Asian region through purchasing power analyzed. Analysis of changes in acreage of basic world grains and oilseeds described. Particular attention is paid to the basic fundamentals of the macroeconomic level, which in modern conditions have a significant impact on pricing in the global agricultural market. Importance of a fundamental analysis on the domestic agrarian market established.

№ 5 2016, стор. 52 - 58

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Масло А. І. Вплив основних фундаментальних факторів на формування світових біржових цін на сільськогосподарську продукцію. Агросвіт. 2016. № 5. С. 52–58.

Maslo, A. (2016), “Influence of fundamental factors on the formation of world commodity exchange prices for agricultural products”, Agrosvit, vol. 5, pp. 52–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.