EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
К. М. Дзюбак

Назад

УДК: 338.43:656.62

К. М. Дзюбак

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена розвитку транспортної інфраструктури в аграрному секторі економіки, зокрема сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано стан залізничного, автомобільного та водного видів транспорту в Україні. Досліджено фактори, які негативно впливають на ефективність вантажоперевезень сільськогосподарської продукції. Визначено технічний та організаційний напрями агрологістики, які спрямовані на поєднання діяльності перевізників та аграріїв. Розглянуто позитивні та негативні наслідки реалізації проекту з днопоглиблювання річки Південний Буг в Миколаївській області для відродження річкового судноплавства. Запропоновано розробку зваженої транспортної політики та впровадження державою стандартів вантажоперевезень з метою ведення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування.

К. Dziubak

TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The article is devoted to the development of transport infrastructure in the agricultural sector especially agricultural land use. The analyze was state of road, rail and water modes of transport in Ukraine. Also was investigate the factors that negatively influence of the efficiency of cargo transportation of agricultural products. There was determine technical and organizational direction of agrilogistics , that directed at a combination of agrarian and carriers. Also consider the positive and negative corollary of the project of the deepening the river bottom Southern Bug in the Mykolaiv region to revive of the river navigation. There was a propose the development of a weighted transport policy and implementation of state standards of cargo transportation for the purpose conducting of ecologically safe agricultural land use.

№ 5 2016, стор. 44 - 51

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Дзюбак К. М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2016. № 5. С. 44–51.

Dziubak, К. (2016), “Transport infrastructure and efficiency of agricultural land use”, Agrosvit, vol. 5, pp. 44–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.