EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Н. К. Дьяченко, В. О. Лапа

Назад

УДК: 331.101.3:005.336.1

Н. К. Дьяченко, В. О. Лапа

ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Стаття присвячена встановленню взаємозв'язку між показниками продуктивності праці та оплати праці аграрних працівників. Виявлено мотиваційні чинники, що впливають на зростання продуктивності сільськогосподарської праці. За допомогою статистичних методів дослідження обгрунтовано доцільність прийняття подальших управлінських рішень щодо вдосконалення мотиваційного менеджменту аграрних підприємств.

N. Diachenko, V. Lapa

INFLURNCE MOTIVATIONAL FACTOR IN INCREASING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the relationship between labor productivity and wages of agricultural workers. Discovered motivational factors affecting the growth of productivity of agricultural labor. Using statistical research methods expediency for further management decisions for improving the motivational management of agricultural enterprises.

№ 5 2016, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university


В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Дьяченко Н. К., Лапа В. О. Вплив мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці в аграрному підприємстві. Агросвіт. 2016. № 5. С. 37–43.

Diachenko, N. and Lapa, V. (2016), “Influrnce motivational factor in increasing productivity in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 5, pp. 37–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.