EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Р. М. Ступень

Назад

УДК: 332.72 (477)

Р. М. Ступень

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Грунтуючись на основних постулатах інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність інфраструктурного забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі побудови структурної моделі, яка забезпечуватиме сталість і незмінність правил функціонування суб'єктів господарювання за умови державного регулювання та контролю. Визначено основні суб'єкти інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарських земель, головними завданнями яких є гармонізація взаємодії між продавцями і покупцями при переміщенні фінансово-грошових та інформаційних потоків, пов'язаних зі здійсненням операцій із сільськогосподарськими землями.

R. Stupen

INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT FEATURES OF THE MARKET FARMLAND

Summary

Based on the basic postulates of institutional economic theory, the necessity of infrastructure functioning agricultural land market on the basis of structural models that provide consistency and immutability rules of functioning entities subject to state regulation and control. The main subjects of the infrastructure software market of agricultural land whose main task is to harmonize interaction between buyers and sellers when moving financial cash flows and information related to transactions with agricultural lands.

№ 5 2016, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 811

Відомості про авторів

Р. М. Ступень

к. е. н., в.о. доцента кафедри землевпорядного проектування, Львівський національний агарний університет

R. Stupen

Ph.D., Acting Associate Professor Department of Land Management, Lviv National Agricultural University

Як цитувати статтю

Ступень Р. М. Інституціональні особливості інфраструктурного забезпечення функціонування ринку сільськогосподарських земель. Агросвіт. 2016. № 5. С. 33–36.

Stupen, R. (2016), “Institutional infrastructure support features of the market farmland”, Agrosvit, vol. 5, pp. 33–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.