EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата

Назад

УДК: 330.318.08.14

Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначаються методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Автори виходять з того, що підтримка машинобудівних підприємств має бути скоординованою та цілеспрямованою діяльністю органів державної влади щодо систематичного впровадження комплексу заходів, спрямованих на створення науково-технічних, соціально-культурних засад стимулювання розвитку інноваційних процесів у галузі.

Y. Velikiy, K. Netudykhata

METHODOLOGICAL BASES OF SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

In article the methodological bases of support the innovative development of machine-building enterprises of Ukraine are defined. Authors proceed from the fact that support of machine-building enterprises must be coordinated and purposeful activity of public authorities concerning of the systematic implementation of a set of measures aimed at creating a scientific and technical, social and cultural foundations of stimulating the development of innovative processes in the branch.

№ 5 2016, стор. 10 - 15

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv


К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

K. Netudykhata

PhD. in Economics, Assistant Professor of Finance Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. В., Нетудихата К. Л. Методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Агросвіт. 2016. № 5. С. 10–15.

Velikiy, Y. and Netudykhata, K. (2016), “Methodological bases of support the innovative development of machine-building enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 5, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.