EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. О. Масляєва

Назад

УДК: 338.4

О. О. Масляєва

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Проаналізовано сутність євроінтеграційних процесів, які стали невід'ємною ознакою та напрямом розвитку аграрного сектора економіки України. Першочергового значення при цьому набула взаємообумовлена діяльність держави та господарюючих суб'єктів, спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та комплексний підхід при плануванні розвитку територій. Висвітлено формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі в умовах євроінтеграції. Виокремлено основні проблеми забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності їх продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Визначено методику оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, яка зводиться до встановлення його ринкової частки, ефективності виробничо-збутової діяльності, фінансового становища, критеріїв конкурентоспроможності його продукції. Зважаючи на підходи до визначення і класифікації чинників конкурентоспроможності, сформовано сукупність чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств молокопереробної галузі в умовах євроінтеграції.

O. Maslyaeva

THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

The essence of European integration processes, which have become an integral feature and direction of development of the agricultural sector of Ukraine. Priority thus acquired interrelated activities of the state and businesses, aimed at ensuring food security and integrated approach to development planning. Deals with the formation of the competitiveness of companies in the dairy industry integration. The basic problem of providing a sufficient level of competitiveness of their products both in domestic and foreign markets. Determined method evaluation of the company, which is to establish its market share, efficiency of production and sales activities, financial situation, criteria of competitiveness of its products. Given the approaches to the definition and classification of factors of competitiveness, formed a set of factors affecting the competitiveness of enterprises milk-processing industry in terms of European integration.

№ 4 2016, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Масляєва О. О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Агросвіт. 2016. № 4. С. 59–64.

Maslyaeva, O. (2016), “The competitiveness of dairy enterprises in the context of european integration processes”, Agrosvit, vol. 4, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.