EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О. Г. Михайленко

Назад

УДК: 339.1

О. Г. Михайленко

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У роботі розглянуто статистичні дані виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції у рамках міжнародної торгівлі, щоб виявити існуючи тенденції, а також обгрунтувати необхідність відстеження й контролю відповідності вимогам Концепції сталого розвитку ООН товарів традиційного, органічного виробництва і генно-модифікованої продукції. У зв'язку з тим, що до ХХІ століття людство прийшло з низкою глобальних проблем, котрі до того ж вимагали негайного вирішення, створення цієї Концепції було покликано сприяти спрямуванню процесу гармонізації продуктивних сил. У статті на підставі аналізу, таблиць та інфографікі показано, що більшість країн світу вибирають виробництво органічної продукції сільського господарства як найбільш відповідне вимогам сталому розвитку.

O. Mihaylenko

ANALYSIS OF THE GLOBAL AGRICULTURAL MARKET OF DIVERSIFIED PRODUCTION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Summary

In this study, statistical data of agricultural production and sales in international trade are observed in order to identify trends and to justify the need for monitoring and control the compliance with the requirements of the UN Sustainable development concept for traditional products, organic production and genetically modified products. Due to the fact that up to the twenty-first century, humanity has entered with a number of global problems, which demanded immediate solution, the creation of this Concept was intended to facilitate the process of harmonization of productive forces. In this article, based on the analysis, tables and infographics, it has shown that the majority of the world choose organic production of agriculture as the most corresponding to requirements of sustainable development.

№ 4 2016, стор. 43 - 52

Кількість переглядів: 975

Відомості про авторів

О. Г. Михайленко

старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

O. Mihaylenko

the lecturer of Department of the International economics and international finance, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Михайленко О. Г. Аналіз світового ринку сільськогосподарської продукції різних видів виробництва в контексті вимог концепції сталого розвитку. Агросвіт. 2016. № 4. С. 43–52.

Mihaylenko, O. (2016), “Analysis of the global agricultural market of diversified production in the context of sustainable development concept”, Agrosvit, vol. 4, pp. 43–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.