EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. С. Дудник

Назад

УДК: 631.11.331.4

О. С. Дудник

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Узагальнено закономірності становлення і функціонування малих форм господарювання в Черкаській області. Розкрито характер їх взаємодії між суб'єктами аграрного сектора області. Визначено роль малих форм господарювання у виробництві і забезпеченні конкурентоспроможності регіону. Виокремлено чинники зростання виробництва та основні проблеми господарської діяльності фермерських та особистих селянських господарств Черкаської області. Показано щорічне зростання валового виробництва сільськогосподарської продукції в малих формах господарювання досліджуваного регіону. Вищою є частка і темпи виробництва продукції рослинництва. Це зумовлено меншим терміном обороту капіталу порівняно з тваринництвом. Активізація підприємницької діяльності в малих формах господарювання залежить від комплексного підходу щодо стимулювання їх діяльності, що включає вдосконалення регіональної політики, державної підтримки, зростання кооперації.

O. Dudnyk

FEATURES OF THE AGRICULTURE PRODUCTION IN SMALL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP IN CHERKASSY REGION

Summary

Overview patterns of formation and functioning of small forms of entrepreneurship in Cherkassy region. Character of co-operation between the subjects of agrarian sector is exposed. The role of small forms of entrepreneurship in the production and ensuring the competitiveness of the region is certainly. The factors of production growing and basic problems of farmers and personal peasant economies economic activity of the Cherkassy region are distinguished. Year-on-year growth of gross production of agricultural goods in the small forms of entrepreneurship is displayed. Higher is part and rates of production of goods of plant-grower. This is due to lower capital turnover period compared to the animal. Enhancing entrepreneurship in small forms of farming depends on a comprehensive approach to promote their activities, including the improvement of regional policy, government support, growing cooperation.

№ 4 2016, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

О. С. Дудник

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

O. Dudnyk

postgraduate, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Дудник О. С. Особливості виробничої діяльності малих форм господарювання в сільському господарстві черкаської області. Агросвіт. 2016. № 4. С. 38–42.

Dudnyk, O. (2016), “Features of the agriculture production in small forms of entrepreneurship in cherkassy region”, Agrosvit, vol. 4, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.