EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Горобець, О. В. Скряга

Назад

УДК: 631.15:658.8:636.5

Н. М. Горобець, О. В. Скряга

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто маркетингові підходи до стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю птахівничого підприємства. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку логістично-збутових ланцюгів реалізації продукції яєчного птахівництва. Оптимізовано канали збуту яєць птиці та запропоновано оновлену маркетингову політику, що включає впровадження мережі фірмової торгівлі та формування стратегічних орієнтирів щодо виробництва конкурентоспроможної продукції яєчного птахівництва. Розроблено стратегію маркетингу, яка грунтується на удосконаленні організаційної системи маркетингового менеджменту птахівничого підприємства.

N. Gorobets, О. Skriaha

STRATEGIC MANAGEMENT FEATURES OF SUPPLY POULTRY ENTERPRISE ACTIVITIES

Summary

The article deals with marketing approaches to strategic management of industrial and marketing activity poultry enterprise. The current state and characteristics of logistics and supply chain implementation egg poultry. Optimized distribution channels poultry and eggs offered the updated marketing policy , including the introduction of a network of trade and forming strategic guidelines on the production of competitive products egg poultry. Developed a marketing strategy that is based on improving the organizational system of marketing management poultry enterprise.

№ 4 2016, стор. 31 - 37

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university


О. В. Скряга

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. Skriaha

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Горобець Н. М., Скряга О. В. Особливості стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю птахівничого підприємства . Агросвіт. 2016. № 4. С. 31–37.

Gorobets, N. and Skriaha, О. (2016), “Strategic management features of supply poultry enterprise activities”, Agrosvit, vol. 4, pp. 31–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.