EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЗАДАЧ Е-ЛОГІСТИКИ, МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В. І. Скіцько

Назад

УДК: 658.7:004.942

В. І. Скіцько

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЗАДАЧ Е-ЛОГІСТИКИ, МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

Наразі однією із швидко розвиваючих сфер економічної діяльності будь-якого підприємства, яке використовує у своїй роботі Інтернет, є електронна логістика (е-логістика), значимість якої з кожним роком буде тільки підвищуватися. Через інноваційність е-логістики існує потреба в грунтовних системних дослідженнях різних її аспектів. Зокрема, в даній статті здійснено аналіз та систематизація задач е-логістики, уточнені задачі е-логістики для деякого типового підприємства. Показано, що задачі е-логістики можуть бути вирішені як учасниками логістичного ланцюга поставок самостійно (окремо один від одного), так і спільно. Наведено інструментарій моделювання, який може бути використано для вирішення задач е-логістики, описано традиційні класифікації методів та моделей за різними ознаками в контексті е-логістики.

V. Skitsko

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF E-LOGISTICS TASKS, METHODS AND MODELS OF THEIR SOLUTION

Summary

Currently one of the fastest developing areas of economic activity of any enterprise that uses the Internet in its operation is e-logistics, the significance of which will only rise each year. Due to e-logistics innovativeness, there is a need for thorough systematic study of its various aspects. In particular, this article analyzes and systematizes the tasks of e-logistics and specifies the tasks of e-logistics for a typical company. It is shown that the tasks of e-logistics can be solved by the participants of the logistics supply chain independently (separately from each other) or together. The article offers the tools of modeling which can be applied for solving the tasks of e-logistics, describes the traditional classification methods and models by different properties in the context of e-logistics.

№ 4 2016, стор. 25 - 30

Кількість переглядів: 1182

Відомості про авторів

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

Як цитувати статтю

Скіцько В. І. Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення . Агросвіт. 2016. № 4. С. 25–30.

Skitsko, V. (2016), “Classification and analysis of e-logistics tasks, methods and models of their solution”, Agrosvit, vol. 4, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.