EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
Н. Л. Новікова

Назад

УДК: 330.1

Н. Л. Новікова

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статті досліджено питання сутності й функціональних ознак державного регулювання та його механізмів. Структуризовано поняття: механізм, механізм державного регулювання економіки, державне регулювання економічних інтересів. Визначено, що дія механізму на практиці проявляється у відповідних формах: інституційній, бюджетній та податковій, антимонопольній, ціновій, інвестиційній, зовнішньоекономічній, екологічній та соціально-економічній. Встановлено, що механізм державного регулювання економічних інтересів є специфічною інституційною системою, для якої характерною є наявність розгалуженої системи об'єктів впливу. Доведено, що економічні інтереси формуються, взаємодіють і реалізуються у певній інституційній системі. Система регулювання досить складна, а центральним гравцем і провідником даного процесу є держава, яка формує інституціональну базу і втілює її в життя у контексті аграрної політики.

N. Novikova

THE THEORETICAL BASIS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS

Summary

In the article the question of the nature and functional features of state regulation. Structured concept: the mechanism, the mechanism of state regulation of the economy, government regulation of economic interests. It was determined that the mechanism of action is manifested in practice in the relevant forms: institutional, budgetary and taxation, competition, pricing, investment, foreign trade, environmental and socio-economic. It is established that the mechanism of state regulation of the economic interests of a specific institutional system for which characteristic is the presence of an extensive system of receptors. Proved that economic interests are formed, implemented and interact in a specific institutional system. The regulatory system is quite complicated, but the central player and leader of this process is the state, which forms the institutional framework and implements it into practice in the context of agricultural policy.

№ 4 2016, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

N. Novikova

PhD, Associate Professor, Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Новікова Н. Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів. Агросвіт. 2016. № 4. С. 21–24.

Novikova, N. (2016), “The theoretical basis of state regulation of economic interests”, Agrosvit, vol. 4, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.