EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ю. В. Тараненко

Назад

УДК: 656.13:658

Ю. В. Тараненко

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті проаналізовано сучасні моделі управління запасами для вирішення логістичних задач на торговельних підприємствах. Представлено модель взаємозв'язку логістичних потоків та запасів. Розкрито основні методи управління рівнем запасу. Узагальнення результатів проведеного аналізу дало підстави зробити висновок про те, що раціонально організована система управління запасами дає змогу підприємствам визначити точку замовлення, його оптимальний розмір та інтервал часу між замовленнями з урахуванням можливості затримки у постачанні, прогнозувати розміри споживання, організувати облік належного рівня запасів, установити розміри максимального та гарантійного (страхового) рівня запасу.

Y. Taranenko

MODELS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the current models of inventory management to solve logistic problems on commercial enterprises. The study shows the model of the relationship of logistics flows and stocks. The basic methods of managing inventory levels. Determined three levels that characterize the structure of the system of inventory management. Rationally organized system of inventory management allows businesses to determine the point of order, its optimal size and length of time between orders with the possibility of delays in the delivery, to predict the size of consumption, accounting arrange proper inventory levels, and set the maximum size of the guarantee (insurance) of stock.

№ 3 2016, стор. 40 - 44

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

Ю. В. Тараненко

аспірант кафедри економічна кібернетика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Taranenko

PhD. Student of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Тараненко Ю. В. Моделі управління запасами на торговельних підприємствах. Агросвіт. 2016. № 3. С. 40–44.

Taranenko, Y. (2016), “Models of inventory management in trade enterprises”, Agrosvit, vol. 3, pp. 40–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.