EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Г. Б. Погріщук

Назад

УДК: 504.06.01:631.15.001.76

Г. Б. Погріщук

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У роботі обгрунтовано теоретичні та методологічні положення та практичні рекомендації щодо формування моделі інноваційно-орієнтованого екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва та удосконалення ефективності функціонування аграрної сфери, зважаючи на наявність потреби забезпечення сталого економічного розвитку держави. Розкрито теоретико-методологічний контент формування механізму організації переходу на екологічні методи господарювання. Виділено основні напрями забезпечення екологобезпечного використання природних ресурсів у процесі розвитку інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано систему інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва з урахуванням фактору екологічної безпеки. Розглянуто та удосконалено механізми забезпечення інноваційного сектора економіки; запропоновано порівневий розподіл проходження інноваційного процесу з виділенням цільової спрямованості дії механізмів на дотримання екологічної безпеки у виробничій діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

G. Pogrischuk

INNOVATION-ORIENTED MODEL OF ECOLOGICAL SAFE AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The work proved the theoretical and methodological positions and practical recommendations on forming a model of innovative ecologically oriented agricultural production and improving the efficiency of the agricultural sector, in view of the need for the sustainable economic development. Reveals the theoretical and methodological content formation of the Organization of switching to ecological methods of management. The main directions of providing ecologically safe use of natural resources in the development of innovation-oriented agricultural production. The system of innovation-oriented agricultural production with environmental safety factor. Examined and improved mechanisms to ensure the innovation economy; multilevel proposed distribution passage innovation process with the release of task orientation of the mechanisms on compliance with environmental safety in the production of agricultural producers.

№ 3 2016, стор. 13 - 19

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

Г. Б. Погріщук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

G. Pogrischuk

Ph.D., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Погріщук Г. Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. 2016. № 3. С. 13–19.

Pogrischuk, G. (2016), “Innovation-oriented model of ecological safe agricultural production”, Agrosvit, vol. 3, pp. 13–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.