EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
М. В. Калінчик, І. М. Алєксєєнко

Назад

УДК: 332.145

М. В. Калінчик, І. М. Алєксєєнко

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті проведено аналіз країн світу за показниками землезабезпеченості, рівнів розораності сільськогосподарських угідь, пестицидного навантаження на землі, внесення добрив та визначено стан цих процесів в Україні. Показано, що високий рівень розораності земель в Україні, наявність схилових і еродованих земель, зернова спеціалізація, стратегія щодо експорту зерна тощо призводить до економічних і природних втрат родючості, що перевищують прибуток та ефективність власне виробництва.

M. Kalinchyk, I. Alekseenko

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STRATEGY OF THE AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT: PROBLEM STATEMENT

Summary

The article analyzed indicators of land provision, the level of tilled farmlands, pesticide load on land, applying of fertilizers and the condition of these processes is Ukraine and Worldwide. It has been shown that high level of tilled land in Ukraine, the presence of slopes and eroded lands, grain specialization and strategy of grain exports etc. leads to economic losses and natural decline of fertility that exceed the profit and efficiency of production.

№ 3 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"


І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

Як цитувати статтю

Калінчик М. В., Алєксєєнко І. М. Економіко-екологічна стратегія розвитку аграрного сектору: постановка проблеми. Агросвіт. 2016. № 3. С. 3–7.

Kalinchyk, M. and Alekseenko, I. (2016), “Economic and environmental strategy of the agricultural sector development: problem statement”, Agrosvit, vol. 3, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.