EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГУДВІЛ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА
Є. Є. Іонін, М. О. Клепакова

Назад

УДК: 657

Є. Є. Іонін, М. О. Клепакова

ГУДВІЛ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА

Анотація

Стаття присвячена гудвілу як новій та актуальній категорії бухгалтерського обліку. Визначено сутність цього поняття, виходячи з підходів до його трактування у нормативних та наукових джерелах. Виокремлено місце гудвілу у системі схожих категорій таких, як "ділова репутація", "бренд", "імідж" тощо. Представлено варіанти класифікації гудвілу за різними ознаками. Виокремлено основні компоненти гудвілу, які формують його вартість та можуть впливати на ефективність діяльності суб'єкт господарювання.

E. Ionin, М. Клепакова

GOODWILL: APPROACHES TO DEFINITION, CLASSIFICATION AND STRUCTURE

Summary

The article is devoted to the goodwill as new and relevant accounting category. The essence of this concept based on the approaches to its treatment in legal and scientific sources. There is determined goodwill place in a system of similar categories such as "brand", "image" etc. Presented the classification options of goodwill on different grounds. There is determined the main components of goodwill, which form its cost and can influence on the effectiveness of the entity.

№ 1-2 2016, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 1081

Відомості про авторів

Є. Є. Іонін

д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Донецький національний університет, м. Вінниця

E. Ionin

Grand PhD in Econonic Sciences, Professor, Head of the "Accounting, analysis and audit" Department, Donetsk National University, Vinnytsia


М. О. Клепакова

студентка, Донецький національний університет, м. Вінниця

М. Клепакова

Student, Donetsk National University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Іонін Є. Є., Клепакова М. О. Гудвіл: підходи до визначення, класифікація та структура. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 27–31.

Ionin, E. and Клепакова, М. (2016), “Goodwill: approaches to definition, classification and structure”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.