EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.46:519.866:334.716-049.5

Р. В. Шамрін

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті викладено основні результати дослідження теоретичних і практичних аспектів моделювання економічної захищеності промислового підприємства. Запропоновано концепцію моделювання економічної безпеки промислового підприємства, засновану на застосуванні основних принципів системного підходу і теорії життєздатних систем. У запропонованій концепції виділено такі блоки, як блок моніторингу індикаторів економічної захищеності, блок оцінки та управління загрозами, блок оцінки та аналізу економічної захищеності, блок підтримки прийняття рішень. Запропонована в статті концепція моделювання економічної безпеки підприємства дає змогу вийти на якісно новий рівень оцінювання економічної захищеності промислового підприємства, приймати ефективні управлінські рішення та своєчасно запобігати впливу дестабілізуючих факторів.

R. Shamrin

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF MODELING THE ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The article presents the main results of the study of theoretical and practical aspects of modeling economic security of industrial enterprises. The concept of modeling the economic security of industrial enterprise based on the application of the basic principles of the system approach and the theory of sustainable systems are suggested. The proposed concept of allocated blocks such as monitoring indicators of economic security block, estimation and management of threats block, block of evaluation and analysis of economic security, decision support block. The proposed in the article concept of modeling economic security makes it possible to reach a new level of economic security assessment of industrial enterprise, to make effective management decisions, and to prevent destabilizing factors promptly.

№ 1-2 2016, стор. 19 - 26

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Розробка концепції моделювання економічної безпеки промислового підприємства. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 19–26.

Shamrin, R. (2016), “Development of the concept of modeling the economic security of industrial enterprise”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 19–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.