EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
С. О. Руснак

Назад

УДК: 368.914

С. О. Руснак

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Розглянуто питання вдосконалення розвитку та роботи недержавних пенсійних фондів по основним напрямам, а також розроблено механізми та принципи реалізації інформаційної політики недержавних пенсійних фондів як бази для залучення населення до участі в недержавному пенсійному забезпеченні. Оскільки інформаційна політика займає провідне значення в формуванні, недержавними пенсійними фондами клієнтської бази та залученні нових клієнтів до участі в недержавному пенсійному забезпеченні, їй в даній статті приділяється основна увага. Також розроблено механізм поетапної оцінки надійності недержавних пенсійних фондів, що допоможе розвинути недержавну пенсійну систему в майбутньому з точки зору довіри громадян, тому що при виборі недержавного пенсійного фонду основний акцент пенсіонери роблять на надійність.

S. Rusnak

PERFECTION OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION FUNDS AS SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Summary

The question of perfection of development and work of non-state pension fund is considered for to basic directions, and also mechanisms and principles of realization of informative policy of non-state pension fund are worked out, as bases for bringing in of population to participating in the non-state pension providing. As an informative policy occupies a leading value in forming of client base non-state pension fund and bringing in of new clients to participating in the non-state pension providing, in this article basic attention is spared her. The mechanism of stage-by-stage estimation of reliability of non-state pension fund, which will help to develop the non-state pension system in the future from the point of view of trust of citizens, is also worked out. Because at the choice of non-state pension fund a basic accent pensioners do on reliability.

№ 24 2015, стор. 67 - 71

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

С. О. Руснак

аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

S. Rusnak

postgraduate student,Podilian State Agrarian Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskiy

Як цитувати статтю

Руснак С. О. Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи. Агросвіт. 2015. № 24. С. 67–71.

Rusnak, S. (2015), “Perfection of development of non-state pension funds as socio-economic system”, Agrosvit, vol. 24, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.