EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
В. Г. Гаврилюк

Назад

УДК: 65.01: 634: 332.36

В. Г. Гаврилюк

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Доведено необхідність більш точного обліку витрат та відображення їх при визначенні еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва. А результаті чого обгрунтовано теоретико-методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва в агарному секторі та запропоновано методичні рекомендації, які нададуть змогу об'єктивніше визначати собівартість продукції садівництва шляхом розподілу витрат на отримання врожаю згідно з грунтово-кліматичними умовами, географічними та технологічними особливостями регіону, спираючись на закони екологічної рівноваги з урахуванням додаткового прибутку від реалізації екологічно безпечної продукції садівництва. Виявлено необхідність доповнення чинників, які характеризують рівень ефективності садівництва та його специфічні галузеві особливості екологічними чинниками, що як спричинятимуть формування додаткової статті витрат, так і забезпечуватимуть аграрним товаровиробникам додаткові прибутки від реалізації екологічно безпечної продукції садівництва.

V. Gavrilyuk

METHODICAL ASSESSMENT ASPECTS ON THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE HORTICULTURE PRODUCTION IN AGRICULTURAL SECTOR

Summary

This article deals with the need for more accurate accounting of costs and display them in determining the environmental and economic efficiency of horticulture production. As a result, the author justifies theoretical and methodological approaches to assessing the ecological and economic efficiency of horticulture production in agricultural, as well as suggests methodical recommendations that are to provide an opportunity to objectively determine the cost of horticulture production by distribution costs for harvesting according to soil and climatic conditions, geographical and technological characteristics of the region, based on ecological balance laws, taking into account additional revenue from the sale of environmentally safe gardening products. The need to supplement with environmental factors, that characterize the level of gardening efficiency, and its industry-specific features that both are to cause formation of additional expenditure as well as provide agricultural producers with additional revenue from the sale of environmentally safe of gardening products, has been found.

№ 24 2015, стор. 61 - 66

Кількість переглядів: 949

Відомості про авторів

В. Г. Гаврилюк

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

V. Gavrilyuk

applicant, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

Як цитувати статтю

Гаврилюк В. Г. Методичні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва в аграрному секторі. Агросвіт. 2015. № 24. С. 61–66.

Gavrilyuk, V. (2015), “Methodical assessment aspects on the ecological and economic effectiveness of the horticulture production in agricultural sector”, Agrosvit, vol. 24, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.