EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ У ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. А. Шпильовий

Назад

УДК: 657.21:336.713

В. А. Шпильовий

АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ У ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Автором статті визначено, у яких випадках підприємству, що веде зовнішньоекономічну діяльність, варто використовувати акредитив під час розрахунків із нерезидентом, якими документами оформляються такі взаємовідносини, за яких умов підприємство згідно з вимогами НБУ зобов'язане застосовувати акредитиви. Обгрунтовано, що акредитив є позитивною альтернативою розрахункам по передоплаті та дає сторонам договору додаткові гарантії, запропоновано кроки використання акредитивної форми у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Акредитив є найбільш гарантованою, ефективною і швидкою формою розрахунків як для продавця, так і для покупця, виступаючи одночасно засобом для фінансування виробництва. Це пояснюється тим, що акредитив як форма безготівкових розрахунків гнучко дозволяє врахувати інтереси всіх сторін контракту, про що свідчать як можливість його переказу, так і можливість отримання платником кредиту при відкритті акредитиву.

V. Shpylovyi

LETTER OF CREDIT IN PRACTICE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The author of the article identified in any cases, the enterprise that engages in foreign economic activities, use of credit in settlements with non-resident, what documents are such relationships, under what conditions the enterprise in accordance with the requirements of the NBU is obliged to apply for letters of credit. It is proved that the letter of credit is a positive alternative to the calculations in advance and gives the parties additional guarantees proposed steps to use letters of credit in the sphere of foreign economic activity of the enterprise. The letter of credit is the most secure, effective and fast form of payment for both seller and buyer, acting simultaneously a means of financing production. This is because the letter of credit as a form of non-cash payments allows flexibility to take into account the interests of all parties to the contract, as evidenced by the ability to translate it, and the possibility of obtaining the loan payer under the credit.

№ 24 2015, стор. 50 - 55

Кількість переглядів: 1033

Відомості про авторів

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

V. Shpylovyi

Candidate of Economic Sciences, associate Professor, associate Professor of Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

Як цитувати статтю

Шпильовий В. А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності . Агросвіт. 2015. № 24. С. 50–55.

Shpylovyi, V. (2015), “Letter of credit in practice of foreign economic activity”, Agrosvit, vol. 24, pp. 50–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.