EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус, Т. В. Ільченко, Ю. В. Захарченко

Назад

УДК: 332.2:338.2

Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус, Т. В. Ільченко, Ю. В. Захарченко

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність та значимість розробки та використання стратегії формування та реалізації маркетингових заходів у виробничо-збутовій діяльності аграрних підприємств. Запропоновано, враховуючи особливості агротехнологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур за екологозаощаджуючими технологіями, необхідність формування інформаційного вектору, що описує систему прийняття рішень з урахуванням керованих та некерованих факторів впливу, що забезпечує встановлення ступеня невизначеності процесів прогнозу майбутньої ситуації й сприяє забезпеченню досягнення цілей маркетингової стратегії.

L. Kurbatska, I. Kadyrus, T. Ilchenko, Yu. Zakharchenko

DEVELOPING OF THE STRATEGY FORMING AND REALIZATION MARKETING EVENTS IN THE SALES ACTIVITY TO AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article proves the necessity and importance of developing and using the strategy of forming and realization marketing events in the production and sales activities agrarian enterprises. Proposed, given the characteristics of agro technological processes of growing crops on ecological conservation technologies, the need to create an information vector which describes the system of decision making considering the controlled and uncontrolled impacts, provide the uncertainty of the future situation and helps to the goals of the marketing strategy.

№ 24 2015, стор. 20 - 26

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

L. Kurbatska

Ph.D., Associate Professor of marketing department


І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

I. Kadyrus

Ph.D., Associate Professor of marketing department


Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

T. Ilchenko

Ph.D., Associate Professor of marketing department


Ю. В. Захарченко

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Yu. Zakharchenko

senior lecturer of marketing department; Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Курбацька Л. М., Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. Розробка стратегії формування та реалізації маркетингових заходів у виробничо-збутовій діяльності аграрних підприємств . Агросвіт. 2015. № 24. С. 20–26.

Kurbatska, L., Kadyrus, I., Ilchenko, T. and Zakharchenko, Yu. (2015), “Developing of the strategy forming and realization marketing events in the sales activity to agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 20–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.