EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
Б. В. Шумлянський

Назад

УДК: 330.15: 630.6

Б. В. Шумлянський

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність побудови інноваційної моделі формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування, яка дозволить створити належне організаційно-економічне підгрунтя для стимулювання вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інвестування коштів у розвиток лісового сектору України. Висвітлено авторське бачення визначення змісту поняття "інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування". Визначено основні принципи побудови інвестиційного механізму збалансованого лісокористування на засадах економічного стимулювання вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Доведено значимість та вагомість кожного з принципів у побудові еколого-економічно ефективної системи стимулювання інвестування коштів у розвиток лісового сектору економіки. Запропоновано інноваційну модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування.

B. Shumlyansky

INNOVATIVE MODEL OF FORMING OF INVESTMENT MECHANISM OF THE BALANCED USE OF THE FORESTS

Summary

The necessity of construction of innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of the forests is reasonable in the article, that will allow to create necessary organizationally-economic soil for stimulation of home and foreign investors to investing of facilities in development forest to the sector of Ukraine. Authorial vision of determination of maintenance of concept "Innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of the forests" is reflected. Basic principles of construction of investment mechanism of the balanced use of the forests are certain on the basis of economic stimulation of home and foreign investors. Meaningfulness and ponderability of each are well-proven of principles in the construction of the effective system of stimulation of investing of facilities in development forest to the sector of economy. The innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use is worked out.

№ 23 2015, стор. 72 - 78

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

Б. В. Шумлянський

аспірант, Львівський національний аграрний університет

B. Shumlyansky

Postgraduate student, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Шумлянський Б. В. Інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування. Агросвіт. 2015. № 23. С. 72–78.

Shumlyansky, B. (2015), “Innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of the forests”, Agrosvit, vol. 23, pp. 72–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.