EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ
О. П. Зоря, Д. І. Мульченко

Назад

УДК: 657.6

О. П. Зоря, Д. І. Мульченко

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ

Анотація

Готівкові кошти — це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Управління готівковими коштами грунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності банку фінансовими ресурсами.

O. Zorya, D. Mulchenko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CASH TRANSACTIONS

Summary

Cash is a multifunctional economic form, with the help of which the accounting value, exchange, payments, accumulation value. Money is one of the most important sections of economic science. They are much more than a simple tool that promotes economic development. Well the current monetary system contributes to both full capacity utilization and full employment. Conversely, a poorly functioning monetary system may be the main reason of sharp fluctuations in production levels, employment and prices in the economy. Cash management is based on accounting data through the organization and control over cash flows as well as stocks of monetary assets from the point of view of efficiency of payments and ensure optimal operational activity of the Bank's financial resources.

№ 23 2015, стор. 45 - 48

Кількість переглядів: 881

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya


Д. І. Мульченко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

D. Mulchenko

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Мульченко Д. І. Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами . Агросвіт. 2015. № 23. С. 45–48.

Zorya, O. and Mulchenko, D. (2015), “Organization of accounting of cash transactions”, Agrosvit, vol. 23, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.