EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
В. Д. Яровий

Назад

УДК: 338.43.02:332.2

В. Д. Яровий

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питань врегулювання економічного та ринкового земельного обороту, вирішення яких є важливою передумовою загалом сталого сільського розвитку в Україні і зокрема реалізації у цій сфері європейських принципів та пріоритетів, як це передбачено, зокрема Угодою про асоціацію між ЄС та Україною. В ЄС існуючі регулювання та обмеження спрямовані на досягнення пріоритетних для конкретних країн цілей і поєднують у різних співвідношеннях заходи, спрямовані на захист прав орендарів і/або орендодавців (землевласників), реалізацію інтересів місцевих власників, що проживають і самостійно господарюють на власній землі, запобігання надмірній земельній фрагментації.
Ключовим пріоритетом для України є збалансування та поєднання переваг корпоративного і приватного землекористування для зміцнення як експортного аграрного потенціалу, реалізації інноваційних проектів в агросекторі, забезпечення продовольчої безпеки, так і для вирішення соціальних проблем села, зниження рівня безробіття, зростання добробуту сільського населення. Для цього необхідно скоригувати вектор підтримки на користь дрібних місцевих землевласників та товаровиробників. Також важливим є запровадження механізмів реалізації інтересів селян-землевласників у взаємовідносинах з орендарями, механізмів перерозподілу земель для вирішення суспільних пріоритетів.

V. Yarovyi

SOCIAL AND ECONOMICS PRIORITIES FOR REGULATION OF LAND RELATION IN AGRARIAN SECTOR

Summary

The problem addressed by this article is the regulation of economic and market land turnover in Ukraine. It is an important precondition for both sustainable rural development in Ukraine and realizing the European approaches and priorities in this sphere, as it is defined by EU-Ukraine Association agreement.
Regulations in EU countries are oriented on local priorities including defense of landholders and/or owners, preventing excessive land fragmentation etc.
The key priority for Ukraine is balancing the corporate and private land use to benefit not only from strengthening export potential, implementing innovative projects in agrarian sector and providing food security, but also solving social problems of rural areas, decreasing rural unemployment, improving well-being of rural population. To realise it, the stronger policy vector for support of small local landowners and farmers is needed. Another important priorities are implementing mechanisms to guarantee the interests of small landowners in their relations with strong agroholdings, and mechanisms to realise land redistribution for common interests (development of infrastructure, environmental purposes and others).

№ 23 2015, стор. 39 - 44

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

В. Д. Яровий

к. е. н., ст. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", м. Київ

V. Yarovyi

PhD in economics, senior researcher, Department of Economics and Policy of Agrarian Transformation, State Organization "Institute for Economics and Forecasting by NASU", Kyiv

Як цитувати статтю

Яровий В. Д. Соціально-економічні пріоритети регулювання земельних відносин в аграрному секторі. Агросвіт. 2015. № 23. С. 39–44.

Yarovyi, V. (2015), “Social and economics priorities for regulation of land relation in agrarian sector”, Agrosvit, vol. 23, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.