EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В. І. Ткачук

Назад

УДК: 330.1

В. І. Ткачук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Досліджено поняття організаційно-економічного механізму у вітчизняній літературі та зроблені авторські теоретичні узагальнення щодо його сутності. У статті наведено визначення категорії "організаційно-економічний механізм". Проведено розмежування поняття організаційного та економічного механізму, визначено їх ієрархічність. Зроблено висновок, що при впровадженні або удосконаленні механізму доцільно дотримуватись законів функціонування економічних систем. Встановлено, що при моделюванні механізму у сільськогосподарських підприємствах слід дотримуватись визначених положень. Обгрунтовано необхідність врахування особливостей виробництва сільськогосподарської продукції при моделюванні.

V. Tkachuk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ITS MODELING

Summary

The concept of organizational and economic mechanism in the national literature and theoretical generalizations made by the author regarding his essence. The article presents the definition of the organizational and economic mechanism. A distinction notion of organizational and economic mechanism, defined by their hierarchy. It is concluded that the introduction or improvement of the mechanism is expedient to comply with the laws of functioning economies. Established that the mechanism simulation agricultural enterprises should comply with certain provisions. The necessity of accounting features of agricultural production in simulation.

№ 23 2015, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 685

Відомості про авторів

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Tkachuk

Ph.D., professor, head of the department economics of enterprise, ZhytomirNational Agroecological University, Zhytomir

Як цитувати статтю

Ткачук В. І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання. Агросвіт. 2015. № 23. С. 17–21.

Tkachuk, V. (2015), “Organizational and economic mechanism of agricultural enterprises and its modeling”, Agrosvit, vol. 23, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.