EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. Е. Загородній

Назад

УДК: 338.4: 637.05

А. Е. Загородній

ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто становлення ринку якісного і безпечного продовольства як основного сегмента функціонування ринкових відносин. Проаналізовано ступінь доцільності практичних дій в цьому напрямі; охарактеризовано основні властивості сільськогосподарської продукції, які визначаються при економічній оцінці якості. Наведено обгрунтовану думку щодо впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції.

A. Zagorodnii

QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCT AS FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SAFETY OF NATIONAL ECONOMY

Summary

In the article, becoming of market of high-quality and safe food is considered as a basic segment of functioning of market relations. The degree of expedience of practical actions is analysed in this direction; basic properties of agricultural product are described which are determined at the economic evaluation of quality. The grounded idea is resulted in relation to introduction of measures of increase of competitiveness of domestic agricultural product.

№ 22 2015, стор. 82 - 86

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

А. Е. Загородній

магістр економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. Zagorodnii

master's degree of economic faculty Vinnitca national agrarian university, Vinnitca

Як цитувати статтю

Загородній А. Е. Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки. Агросвіт. 2015. № 22. С. 82–86.

Zagorodnii, A. (2015), “Quality of agricultural product as factor of providing of food safety of national economy”, Agrosvit, vol. 22, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.