EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Л. Ю. Патраманська

Назад

УДК: 657.633

Л. Ю. Патраманська

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються проблеми визначення об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції. В ході дослідження було встановлено, що поняття об'єкта внутрішнього контролю не має єдиного тлумачення, вважаємо, що в межах сфери електронної комерції об'єктом внутрішнього контролю є безпосередньо діяльність господарюючого суб'єкта як сукупність всіх процесів. Водночас через широкомасштабність цієї категорії було виокремлено ресурси, результати, ефективність та ризики. На підприємствах електронної комерції було виділено п'ять рівнів суб'єктів контролю та три підходи до організації внутрішнього контролю. Завдяки правильній ідентифікації суб'єктів та об'єктів внутрішнього контролю буде забезпечено реалізацію контролю із досягненням ефективних результатів, а отже, в цілому підприємство отримає подальші перспективи для росту та розвитку.

L. Patramanska

OBJECTS AND SUBJECTS OF INTERNAL CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE ECOMMERCE

Summary

In the article it was defined the problem of determining the objects and subjects of the internal control of the main enterprises of electronic commerce. the study found that the object of the concept of internal control has no single interpretation, we believe that within the scope of e-commerce is subject to internal control activities directly entity as a collection of processes. However, after embracing this category was singled resources, results, performance and risks. The ecommerce enterprises have been allocated five levels of control subjects and three approaches to internal control. Through proper identification of the subjects and objects of internal control will ensure the implementation of effective monitoring achievement of results, and therefore the whole company will further prospects for growth and development.

№ 22 2015, стор. 77 - 81

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

L. Patramanska

Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Патраманська Л. Ю. Об'єкти та суб'єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції. Агросвіт. 2015. № 22. С. 77–81.

Patramanska, L. (2015), “Objects and subjects of internal control of core business enterprise ecommerce”, Agrosvit, vol. 22, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.