EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Радзівіло

Назад

УДК: 330:336+658.11

І. В. Радзівіло

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНДИКАТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядається показник ринкової вартості як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства.
Обгрунтовано методику оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом, яка грунтується на положеннях, що витікає з особливостей функціонування системи менеджменту інноваційного потенціалу. Встановлено, що ефективність управління інноваційним потенціалом підприємства повинна визначатися показником, який, з одного боку, відображав би стабільність діяльності суб'єкта господарювання за рахунок інноваційності, а з іншого боку, був би слідством ефективності управління. Визначено, що найбільш чутливою до управління інноваційним потенціалом промислового підприємства є фінансовий індикатор — ринкова вартість підприємства, що розкривається через формування оптимальних пропорцій у системі. Запропоновано рівень ефекту від управління інноваційним потенціалом оцінювати на основі зіставлення значень темпів приросту ринкової вартості підприємств та інтегрального показника інноваційного потенціалу підприємства.

I. Radzivilo

MARKET VALUE AS A FINANCIAL INDICATOR OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE CAPACITY MANAGEMENT

Summary

Market cost parameter as financial indicator of the efficiency assessment of innovative enterprise capacity management has been presented in this article.
The methodology of the efficiency assessment of innovative capacity management that grounds on concepts that derive from performance features of innovative capacity management system has been justified. It has been established that the efficiency assessment of enterprise innovative capacity management has to be defined by the criterion that shows steadiness of business activity at the expense of innovativeness on the one hand, and is the result of management efficiency on the other. It has been defined, that financial indicator r — market value is most sensitive to the enterprise innovative capacity management, that expends through forming of appropriate proportions of the system It has been suggested that the effect level from the enterprise innovative capacity management has to be evaluated on the basis of the rate of increment amounts of the enterprise market value and integrated index of the enterprise innovative capacity.

№ 22 2015, стор. 68 - 72

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

І. В. Радзівіло

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya city

Як цитувати статтю

Радзівіло І. В. Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства. Агросвіт. 2015. № 22. С. 68–72.

Radzivilo, I. (2015), “Market value as a financial indicator of the efficiency assessment of innovative enterprise capacity management”, Agrosvit, vol. 22, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.