EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ю. С. Наумко

Назад

УДК: 331.2

Ю. С. Наумко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджується динаміка номінальної та реальної заробітної плати, а також середня заробітна плата відповідно до видів економічної діяльності в Сумській області.
Визначено фактори, що впливають на заробітну плату. Акцентовано увагу на тому, що заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили. Було розглянуто суть економічної категорії "заробітна плата".
Висвітлено основні функції заробітної плати та форми оплати праці. Проаналізовано основні напрями політики в галузі оплати праці.

Yu. Naumko

RESEARCH OF SALARY AS ELEMENT OF LABOR MARKET SUMY REGION

Summary

The dynamics of nominal and real salary, as well as the average monthly salary in accordance with types of economic activity in Sumy region have been researched in the article.
Factors that influence on the salary have been defined. The attention to the fact that salary as part of the labour market is the price of labour. The essence of economic category "salary" has been considered.
Basic functions of salary and forms of payment of labour have been exposed. Basic directions of policy in the field of payment of labour have been analyzed.

№ 22 2015, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

Ю. С. Наумко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Yu. Naumko

candidate of economic sciences, associate professor of department of economics, Sumy national agrarian university, town of Sumy

Як цитувати статтю

Наумко Ю. С. Дослідження заробітної плати як елементу ринку праці сумської області. Агросвіт. 2015. № 22. С. 59–63.

Naumko, Yu. (2015), “Research of salary as element of labor market sumy region”, Agrosvit, vol. 22, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.