EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Л. В. Бірдус

Назад

УДК: 33. 331:65.658

Л. В. Бірдус

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом включають комплекс прийомів і засобів прийняття рішень і їх виконання, безперервний процес підвищення кваліфікації управлінців, формування творчого колективу, сприяння професійному і кар'єрному росту співробітників, турботу про здоров'я членів колективу та посилення економічної складової діяльності власного товариства забезпечує прогрес матеріально-технічної бази України в цілому.

L. Birdus

ORGANIZATION-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

Organizational-psychological aspects of personnel management vkljuchajut complex pryemov funds and Adoption decisions and perform s, Continuous Process Increase upravlentsev qualifications, tvorcheskoho formation of the collective, sodeystvye vocational and karernomu growth sotrudnykov, zabotu at Chlenov collective health and Gain эkonomycheskoy sostavlyayuschey activities Actually society obespechyvaet Progress materyalno- Tehnicheskoe bazы Ukraine in general.

№ 22 2015, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Бірдус Л. В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом. Агросвіт. 2015. № 22. С. 50–53.

Birdus, L. (2015), “Organization-psychological aspects of personnel management”, Agrosvit, vol. 22, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.