EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
Л. П. Шацкова, Б. С. Аннаєв

Назад

УДК: 338.24

Л. П. Шацкова, Б. С. Аннаєв

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

Анотація

У статті розглянуто інноваційну діяльність як послідовний процес перетворення ідеї в конкретний продукт, технологію або послугу, що проходить етапи фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розробок, освоєння, комерційної реалізації і післяпродажного обслуговування. Виділяючи найважливіші етапи інноваційної діяльності, визначено основні витрати, пов'язані із здійсненням різних стадій інноваційної діяльності, що виконується в масштабі промислового підприємства. З'ясовано, що промислове підприємство на різних етапах отримує різні результати, які можуть бути ідентифіковані у вигляді об'єктів права інтелектуальної власності, тому при визначенні величини витрат, пов'язаних із здійсненням інноваційної діяльності, потрібно враховувати залежність від цілей використання її результатів та специфічні витрати за масивами об'єктів права інтелектуальної власності на різних етапах.

L. Shatskova, B. Annaev

FEATURES OF STRUCTURE OF INNOVATIVE ACTIVITY EXPENSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEPENDING ON THE PURPOSE OF USE OF ITS RESULTS

Summary

In article innovative activity as consecutive process of transformation of idea into a concrete product, technology or service is considered, takes place stages of basic and applied researches, developmental development, development, commercial realization and an aftersales service. Allocating the most important stages of innovative activity, the main expenses connected with implementation of various stages of the innovative activity which is carried out on the scale of the industrial enterprise are defined. It is found out that the industrial enterprise at different stages receive different results which can be identified in the form of intellectual property objects therefore at determination of size of the expenses connected with implementation of innovative activity it is necessary to consider dependence on the purposes of use of its results and specific expenses on massifs of intellectual property objects at various stages.

№ 21 2015, стор. 80 - 88

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

Л. П. Шацкова

аспірант, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

L. Shatskova

graduate student, Odessa national polytechnical university, Odessa


Б. С. Аннаєв

аспірант, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

B. Annaev

graduate student, Odessa national polytechnical university, Odessa

Як цитувати статтю

Шацкова Л. П., Аннаєв Б. С. Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів . Агросвіт. 2015. № 21. С. 80–88.

Shatskova, L. and Annaev, B. (2015), “Features of structure of innovative activity expenses of the industrial enterprise depending on the purpose of use of its results”, Agrosvit, vol. 21, pp. 80–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.