EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
Р. Г. Прозоров

Назад

УДК: 65.012.34:338.63

Р. Г. Прозоров

ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Анотація

Розроблено концептуальний підхід до обгрунтування проектних рішень щодо формування логістичних терміналів з розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства. Обгрунтовано формування мережі розподілу виробленої продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства на засадах створення логістичних терміналів, який включає оптимізаційну модель розподілу та алгоритм дій пов'язаний з визначенням центру тяжіння та оптимізації транспортних потоків, базуючись на Гамільтоновому циклі в основі з saving-алгоритмом і подальшим вирішенням задачі Комівояжера з поверненнями, що забезпечить підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств за рахунок оптимізації матеріальних, транспортних та інформаційних потоків. Здійснено оптимізацію транспортної мережі сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції молочного скотарства в межах дії зони логістичного терміналу регіону на основі оптимізації транспортної мережі сільськогосподарських підприємств.

R. Prozorov

FORMATION AND MODELING OF PRODUCT DISTRIBUTION DAIRY FARMS

Summary

A conceptual approach to the study of design decisions on the formation of the logistics of product distribution terminals farm dairy. Grounded distribution network forming production dairy farms on the basis of the creation of logistic terminals, which includes distribution optimization model and algorithm of actions related to the definition of the center of gravity and optimize traffic flows based on Hamiltonian cycle of a saving-based algorithm and subsequent solution of the problem Salespeople with returns that will improve the efficiency and competitiveness of enterprises by optimizing the material, transport and information flows. Done transport network optimization farms producing dairy products within the scope of logistics terminal area of the region based on the optimization of the transport network of farms.

№ 21 2015, стор. 72 - 79

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

Р. Г. Прозоров

аспірант лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, Інститут тваринництва НААН, м. Харків

R. Prozorov

PhD student Laboratory of economics and livestock production, Institute of Animal NAAS, Kharkiv

Як цитувати статтю

Прозоров Р. Г. Формування та моделювання системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства. Агросвіт. 2015. № 21. С. 72–79.

Prozorov, R. (2015), “Formation and modeling of product distribution dairy farms”, Agrosvit, vol. 21, pp. 72–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.