EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. В. Матвійчук

Назад

УДК: 336.1:504.06

О. В. Матвійчук

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Проведено дослідження фінансування природоохоронної діяльності Рівненської області , виявлено тенденції наповнення коштами екологічних фондів та напрями їх використання. Досліджено методи використання природних ресурсів відповідно до європейської практики, що стане поштовхом до здійснення ретельно продуманої політики і впровадження ефективного фінансово-економічні механізму з метою комплексного розгляду економічних та екологічних питань на регіональному рівні. Запропоновано розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку територій, формування місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетності цілей і завдань сталого розвитку, що дасть можливість реалізації комплексу заходів збалансованого розвитку регіонів. Надано пропозиції щодо покращення фінансового забезпечення природоохоронних заходів та стану навколишнього середовища Рівненського регіону шляхом контролю за розподілом коштів екологічних фондів за цільовим призначенням та в обсягах, які дозволять виконувати різноманітні інвестиційні природоохоронні проекти.

O. Matviichuk

FINANCING PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF ENVIRONMENTAL RIVNE REGION

Summary

Research funding environmental activities Rivne region, tendencies filling means environmental funds and areas of their use. Methods of using natural resources in accordance with European practices will push for the implementation of carefully thought-out policies and implementing effective financial and economic mechanism with a view to a comprehensive examination of economic and environmental issues at regional level. A drafting socio-economic development of territories, local budgeting given priority goals and objectives of sustainable development, which will enable the realization of complex measures of balanced regional development. The proposals to improve financial security environmental protection and environmental Rivne region by controlling the allocation of environmental funds for the intended purpose and to an extent that will perform a variety of investment environmental projects.

№ 21 2015, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

О. В. Матвійчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

O. Matviichuk

PhD, associate professor department of economy and finance Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

Як цитувати статтю

Матвійчук О. В. Проблеми фінансування природоохоронної діяльності на прикладі рівненської області. Агросвіт. 2015. № 21. С. 62–66.

Matviichuk, O. (2015), “Financing problems on the example of environmental rivne region”, Agrosvit, vol. 21, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.