EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Дорошенко, Ю. Ю. Ястребов

Назад

УДК: 336.143: 06

О. О. Дорошенко, Ю. Ю. Ястребов

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто основні напрями та окремі складові здійснення бюджетної політики держави, зокрема у сфері оподаткування, та її взаємозв'язок з показниками фінансово-господарської діяльності окремих підприємств. Досліджено питання оцінки впливу державних заходів у сфері бюджетної та фіскальної політики на показники ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності суб'єктів господарювання. Проведено огляд основних методичних підходів визначення величини податкового навантаження на основні показники ефективності фінансової діяльності.

O. Doroshenko, Y. Yastrebov

DETERMINATION OF INFLUENCE OF THE BUDGETARY AND FISCAL POLICY OF THE STATE ON EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Summary

The article considers the main directions and certain components of the budgetary policy of the state, in particular in the sphere of the taxation, and also its influence on indicators of activity of the separate enterprises. The question of an estimation of influence of the state measures in the sphere of the budgetary and fiscal policy on indicators of business activity, financial stability and liquidity of the enterprises is explored. The review of the essential methodical approaches to determination of size of tax burden on the main indicators of efficiency of finansial activity is made.

№ 21 2015, стор. 59 - 61

Кількість переглядів: 899

Відомості про авторів

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Ю. Ю. Ястребов

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Y. Yastrebov

graduate student of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Дорошенко О. О., Ястребов Ю. Ю. Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств. Агросвіт. 2015. № 21. С. 59–61.

Doroshenko, O. and Yastrebov, Y. (2015), “Determination of influence of the budgetary and fiscal policy of the state on efficiency of financial and economic activity of the enterprises”, Agrosvit, vol. 21, pp. 59–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.